2 Comments
Mar 29Liked by Josep Asensio

Moltes gràcies per la sèrie i per la bibliografia adicional.

Ara entenc lo del quart graó!

Expand full comment
author

Gràcies a tu, David, per escoltar-la!

Expand full comment